ສົ່ງທົ່ວປະເທດ ໂທ 041 253 123 . 020 96 283848

ເພື່ອຄວາມງາມຂອງຄົນລຸ້ນໃໝ່

ສົນໃຈໂປຣໂມດສິນຄ້າທາງ ເວບໄຊ ໂທ 96283848 ;nokptr3@gmail.com ; line id: 59710999; whatsapp: +8562059710999

1 thought on “”

  1. ທີ່ຕັ້ງ ແລະຊ່ອງທາງຕິດຕໍ່: 198 ບ້ານທ່າເມືອງ,ຖະໜົນກຸວໍລະວົງ,ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ,ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. ໂທ 02096283848 . whatsap 02059710999 .

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.